המידע מעודכן לתאריך יולי 2002

משרד החינוך הפיק חוברת הסברה בשיתוף מרכז ההסברה: "Target: Israeli Children". החוברת משמשת כלי הסברה למשרד החינוך, משרד ראש הממשלה ומשרד החוץ ומופצת ברחבי העולם לשגרירי ישראל, שרי חינוך, ראשי ארגונים יהודים ואחרים.

הפקת החוברת (אפריל 2002) נעשית תוך כדי גל הטרור השוטף את ישראל, (והעולם), והיא מתעדת את טרגדיית ילדי ישראל שנרצחו באינתיפאדה - במהלך השנתיים האחרונות. חוברת זו היא יד ושם לשבעים ילדים ובני נוער שנרצחו באכזריות על לא עוול בכפם בידי רוצחים חסרי לב.

The stories of the young victims of terrorist attacks

Introduction: Minister of Education - Ms. Limor Livnat
Israel Struggles for Peace with its Neighbors
Infants and Children - Victims of Palestinian Terror
Terror - the Enemy of Civilization, the Enemy of Humanity
Injury to Innocent Civilians During Combat
The Palestinians - Not Israeli Soldiers - Shot and Killed 12 Year Old Mohammed a-Dura
Arafat And His Associates Plan and Carry Out the Majority of Terrorist Acts Against Israel Today
The United States Decides: The Al-Aqsa Brigades Is A Terror Organization
Slaughter of Israeli Infants and Children by Palestinian Terrorists
The Dolphinarium Massacre, Tel Aviv
An Internet Trap Death Trap; Murdered: In Her Stroller: In A Cave; By Rocks; After Abduction; In a Drive-By Shooting Waiting for a School Bus; While Playing Ball; On the Way Home from School; Handicapped at Home; Eating Pizza; Celebrating a Birthday; Shopping at the Supermarket; Sleeping in Bed
The Massacre at Jerusalem's Sbarro Restaurant
The Massacre In Jerusalem's Beit Yisrael Neighborhood
The Slaughter in the Atzmona Study Hall
The Terror Attack at the Maza Restaurant in Haifa on Passover Children Maimed For Life
The Cohen Family of Kfar Darom
In the Wake of Terror Attacks
Fearful Youth and Children Seek support
The Israeli Education System Strives to Protect its Schools and Students from Terror
Palestinian Education: Schools for Hate